Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 31/05/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 về công bố kèm theo Quyết định này 01 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có Danh mục kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.243