Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/07/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục danh mục kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.220