Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày cập nhật 11/07/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cụ thể:

 - Danh mục 03 TTHC mới ban hành và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Danh mục 03 TTHC mới ban hành và 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Danh mục 01 TTHC mới ban hành và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.343