Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến.

Cụ thể: Quyết định này 06 quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3) đã được tái cấu trúc, (trong đó: cấp huyện có 03 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục kèm theo).

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.286