Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 30/08/2022

Thời gian qua, UBND thị xã Hương Trà đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Thị xã đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó, chỉ số CCHC trong năm 2021 thị xã Hương Trà đứng đầu trong toàn tỉnh và được nhân dân rất hài lòng đối với chính quyền.

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thị xã, được lãnh đạo thị xã thường xuyên chỉ đạo điều hành, gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng đó, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của thị xã, tạo được sự chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân để giải quyết thủ tục hành chính ở các phòng, ban, địa phương của thị xã cũng được cải thiện rõ nét. Trong đó, các phòng, ban, địa phương đã xác định vị trí việc làm, phân công, bố trí một cách khoa học cán bộ, công chức ở các vị trí tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC). Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu cũng được đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là trong việc tuyên truyền vận động, các bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã tham gia cuộc thi cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh tổ chức từ ngày 01/8 đến 24h00 ngày 28/8/2022. Ngay trong tuần thi thứ nhất, hội thi đã thu hút 5.783 lượt bài dự thi có chất lượng đến từ 162 đơn vị, địa phương. Trong đó, Hương Trà được đánh giá là một trong những đơn vị có tỉ lệ người tham gia thi cao nhất trong toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Hương Trà là đơn vị có thí sinh đạt giải nhất trong tuần thi thứ hai, là bà Lê Thị Như Hà – cán bộ của Trung tâm Y tế thị xã. Từ đó cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã đã ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC.

Chị Lê Thị Như Hà - Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà nhận giải nhất tuần thứ hai của cuộc thi cải cách hành chính

Bên cạnh đó, Hương Trà hiện đang duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng ISO đồng loạt đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND tất cả các xã, phường và cơ quan chuyên môn. Trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đều thực hiện theo quy trình giải quyết căn cứ vào tiêu chuẩn của hệ thống chất lượng quy định. Đặc biệt, UBND thị xã thường xuyên có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Cùng với đó, việc nỗ lực cải thiện lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ, lãnh đạo các phòng, ban đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức tập huấn và quán triệt đến từng công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, ở một số địa phương và các phòng, ban khác, thời gian qua, công tác CCHC cũng được đặc biệt quan tâm, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC cũng ngày càng chuyên nghiệp và có tâm hơn với công việc. Đánh giá qua các năm cho thấy, đa số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ ngày càng đáp ứng yêu cầu. Song thực tế ở một số nơi, một số trường hợp, đặc biệt là một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư... vẫn còn một số tồn tại. Theo phản ánh của một số người dân, vẫn còn không ít trường hợp trả hồ sơ không đúng thời hạn đã hẹn, quá thời gian quy định cho tổ chức, công dân dẫn đến vẫn có hồ sơ tồn đọng. Bên cạnh đó, cũng phải đề cập đến mối quan hệ phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các bộ phận chuyên môn đôi khi vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. 

Trung tâm hành chính công của thị xã lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo CCHC

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã, thời gian tới, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách TTHC, đặc biệt, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, tăng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Siết chặt kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về thái độ ứng xử, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu... nhất là những công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC quá hạn, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính và giữ vững vị thế top đầu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoài Nhi - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.151