Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày cập nhật 08/09/2022

Ngày 06/9/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2268/QĐ-BHXH công bố danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Theo danh mục công bố, có 33 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, nổi bật là quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cùng với đó là quyết định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, quyết định về hưởng trợ cấp mai táng; quyết định về hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, hằng tuần, trợ cấp tuất một lần…

Việc giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử giúp ngành Bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 97