Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Niêm yết, công khai thủ tục hành chính đối với trường hợp sử dụng đất ngoài địa phương đang sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn
Ngày cập nhật 18/11/2022
Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 3.275