Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 24/11/2022

Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

 

Theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thực hiện 17 thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thực hiện 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, cụ thể như sau:

- 15 thủ tục hành chính cấp huyện: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;...

- 20 thủ tục hành chính cấp xã: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký khai tử;...

- 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

-  01 thủ tục hành chính được ban hành mới (thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch, Phòng Tư pháp cấp huyện): Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 674