Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 27/10/2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có văn bản điện tử đính kèm).

Căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan được quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2023 về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 539