Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 15/03/2024

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 627 /QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Đính kèm file Quyết định)./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.209