Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Ngày cập nhật 09/05/2024

Ngày 21/12/2023, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBDT Công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 và thay thế Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 33.132