Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày cập nhật 09/05/2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND về Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại: Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi không được tham gia dự thi.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã. Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.

Nội dung thi theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC.

(Xem chi tiết Kế hoạch tại file điện tử đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
My Na - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.028