Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 10/07/2024

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện.

(Đính kèm Quyết định)./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.209
Truy câp hiện tại 6.671