Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra công tác kiêm soát thủ tục hành chính tại UBND phường Hương Văn
Ngày cập nhật 25/06/2018

Sáng ngày 21/6/2018 tại Hội trường UBND phường Hương Văn, Đoàn kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh làm Phó đoàn, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại phường Hương Văn.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Chinh- UVTV Đảng ủy- PCT UBND phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của địa phương từ đầu năm đến nay, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu thực tế tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường. Qua đó Đoàn kiểm tra đã có kết luận như sau:

Về ưu điểm, UBND phường đã đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa TTHC đầy đủ; Thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức về nội dung các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC góp phần nâng cao nhận thức của CBCC về vai trò, ý nghĩa đối với công tác kiểm soát TTHC, đồng thời đã chỉ đạo cho Đài truyền thanh phường tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác CCHC và kiểm soát TTHC; Tổ chức niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, vị trí niêm yết thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi của công dân. Bên cạnh đó Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Một số hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực LĐTB&XH chưa lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, việc cập nhật vào sổ và khóa sổ đăng ký kết hôn chưa kịp thời và một số vấn đề liên quan đến việc từng bước xây dựng Một cửa hiện đại cấp xã.

Lãnh đạo UBND phường đã ghi nhận các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra và hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới để công tác kiểm soát TTHC ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Lê Thị Thúy (P. Hương Văn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 117