Tìm kiếm thông tin
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính phường Hương Xuân quý III/2018
Ngày cập nhật 13/09/2018

Công tác cải cách hành chính luôn được tập thể lãnh đạo phường Hương Xuân quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, theo đó, trong quý III/2018 phường đã thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020.

 

Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III/2018:

+ Công tác triển khai thực hiện các văn bản: Công tác quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật của nhà nước luôn được UBND phường thực hiện nghiêm túc, trong quý III/2018, UBND phường đã triển khai và chỉ đạo đội ngũ công chức phường thực hiện một số văn bản mới gồm Quyết định số 43/2018/QÐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 465/QÐ – UBND ngày 18/06/2018 về ban hành Quy định đánh giá , xếp loại công tác CCHC đối với UBND các xã, phường và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã...

+ Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật: Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa phường Hương Xuân năm 2018 được công chức Tư pháp – Hộc tịch phối hợp với Văn phòng UBND phường thực hiện thường xuyên liên tục trong năm năm chung và trong Quý III/2018, không chỉ đối với văn bản quy phạm pháp luật mà tất cả các văn bản do UBND phường ban hành đều được Văn phòng UBND phường thực hiện rà soát chặt chẽ về thể thức và nội dung. Công tác rà soát văn bản được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. Hiện nay địa phương chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp.

+ Việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả: UBND phường Hương Xuân đã triển khai đi vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại kể từ ngày 24/7/2018 cho đến nay; theo đó, các công chức thực hiện song song việc tiếp nhận, giao trả và xử lý công việc trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung và tiếp nhận thủ công nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi của phần mềm mới trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Quá trình vận hành thử nghiệm, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND phường đã trực tiếp liên hệ với Ban giám sát dịch vụ công, Trung tâm Hành chính công thị xã để đề nghị hướng dẫn thêm và liên hệ trực tiếp với Trung tâm CNTT – Sở TT&TT tỉnh khắc phục kịp thời. Tính từ ngày 24/7/2018 đến nay, đã tiếp nhận, giải quyết, số hóa 401 hồ sơ, trong đó lĩnh vực hộ tịch 81 hồ sơ, lĩnh vực chứng thực 224 hồ sơ, lĩnh vực bảo trợ xã hội 06 hồ sơ hiện nay đã thực hiện liên thông với Trung tâm hành chính công thị xã. Tất cả các hồ sơ đều được thụ lý giải quyết hoàn thành trước và đúng hẹn.

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cập nhật, thống kê, niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đã được UBND tỉnh công bố. Niêm yết công khai đầy đủ các quy trình thủ tục, hồ sơ liên quan, công khai mức thu phí, lệ phí, mở sổ theo dõi cập nhật các hồ sơ, đồng thời thông qua hệ thống Đài truyền thanh phường, các tổ dân phố để nhân dân được biết mọi thông tin cần thiết đến quyền và lợi ích của người dân.

Về công tác tiếp nhận đơn thư, trong quý III năm 2018, chưa có đơn thư của công dân, tổ chức gửi dến UBND phường.

Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch với công dân, tổ chức trong quý III cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch: Đã tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch 131 trường hợp; chứng thực 799 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp: Đã lập phiếu tiếp nhận giao dịch 17 trường hợp chủ yếu là xác nhận hồ sơ cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 15 trường hợp, đã trả kết quả đúng hẹn 12 trường hợp, đang thụ lý 3 trường hợp (niêm yết công khai); cung cấp dữ liệu đất đai 02 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Xây dựng – Đô thị – Môi trường: Chủ yếu thực hiện thủ tục lập phiếu hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho 04 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Đã thực hiện giao dịch 06 trường hợp, chủ yếu tập trung vào các thủ tục đề nghị xác định dạng tật và mức độ khuyết tật 05 trường hợp, lập hồ sơ trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng  01 trường hợp, hiện đã liên thông toàn bộ hồ sơ lên TTHCC thị xã.

Đã triển khai lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với công chức trong giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch, thời gian thực hiện lấy phiếu khảo sát trong tháng 8/2018. Kết quả kiểm tra phiếu đã có 17 phiếu đánh giá được tổ chức, công dân bỏ vào thùng phiếu, tất cả các phiếu đều đánh giá hài lòng trên tất cả các nội dung mà tiêu chí đưa ra.

+Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc: Việc ứng dụng công nghệ thông tin được duy trì thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được trang cấp đầy đủ, UBND phường đã trang cấp mới 04 máy vi tính để bàn, 01 kiốt tra cứu thông tin, 01 bộ thiết bị máy quét và thiết bị đọc mã vạch, 01 màn hình hiển thị thông tin, 02 camera giám sát, 01 máy in.

- Đưa vào sử dụng phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ. Đồng thời thực hiện các phần mềm dùng chung nhằm phục vụ điều hành tác nghiệp và các hoạt động của Bộ phận TN&TKQ.

- UBND phường đang duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phường và sử dụng phần mềm dùng chung gồm hệ thống xác thực tập trung SSO, phần mềm Điều hành và quản lý văn bản, phần mềm Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành, trang Điều hành tác nghiệp, hệ thống Dịch vụ công tập trung của tỉnh.

Đối với các phần mềm thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách, thực hiện chấp hành nghiêm túc quy định về theo dõi, cập nhật nội dung dữ liệu theo quy định gồm phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch, phần mềm Kế toán , phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử , phần mềm Dịch vụ khai báo BHXH điện tử VNPT.  Duy trì sử dụng tài khoản email công vụ của tập thể cơ quan phường và các cá nhân cán bộ, công chức

+ Việc đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu tổ chức, biên chế  cán bộ, công chức tại cơ quan phường: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được tập thể lãnh đạo địa phương quan tâm, Trong quý III/2018 đã cử 04 lượt cán bộ, công chức phường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gồm: 01 lượt Tập huấn cấu hình hệ thống phần mềm Dịch vụ công tập trung; 01 lượt Tập huấn vận hành hệ thống dịch vụ công; 02 lượt tham quan học tập mô hình Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc; 01 lượt tập huấn nghiệp vụ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Về biên chế đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ số lượng phù hợp với chức danh và trình độ chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Việc thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Hiện nay UBND phường đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết. Duy trì thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận Tiếp nhận trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO: Hiện nay UBND phường đang triển khai thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

+ Việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác: Duy trì thực hiện nghiêm túc hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan phường theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND phường Hương Xuân về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 để triển khai đến cán bộ, công chức cơ quan phường nghiêm túc thực hiện; đã tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan công sở “Xanh – Sạch – Thân thiện – Văn minh”.

- Chấp hành tốt quy định chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo giờ giấc phục vụ cho công dân theo quy định tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND phường nhận định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 của một số bộ phận công chức chuyên môn trên một số lĩnh vực thủ tục còn chậm.

- Trong quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công tập trung, hiện có 01 thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng đã liên thông đến Trung tâm hành chính công thị xã, đến nay quá ngày hẹn trả kết quả (15/08/2018) nhưng vẫn chưa có kết quả nên việc thực hiện trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn trả đã bị quá hạn.

Nhìn chung, công tác CCHC tiếp tục được chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, việc đưa vào thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại tại UBND phường là một bước tiến nổi bậc trong thực hiện CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT, hướng đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân.

Để tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch công tác CCHC năm 2018 và những tháng còn lại trong quý IV, UBND đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo thực hiện như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình về xây dựng và ban hành văn bản QPPL; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm tra, kiểm tra, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, cụ thể, khả thi. Nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật

2. Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC theo quy định trên trang thông tin điện tử của phường và niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường; kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ công chức theo phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn”. Duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

4. Thực hiện nghiêm túc việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa của doanh nghiệp, người dân đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại cơ quan phường; phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng để phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thúc đẩy CCHC và nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của phường. Thực hiện quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan phường và UBND thị xã Hương Trà.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan phường của cán bộ, công chức về CCHC.

7. Thực hiện có hiệu quả việc tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại cơ quan phường năm 2018.

 

Diệu Hương (Phường Hương Xuân)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 486