Tìm kiếm thông tin
Triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhật 23/10/2018

Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho những người làm công tác hoà giải ở cơ sở, từ ngày 17/10/2018 - 18/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã phối hợp Phòng Tư pháp thị xã triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở với 87 học viên là Công chức Tư pháp -Hộ tich và Hòa giải viên ở cơ sở của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

Trong thời gian 02 ngày các đồng chí học viên được học tập các chuyên đề như: Những quy định chung của pháp luật về công tác hòa giải cơ sở; Kỹ năng cơ bản của Hòa giải viên cơ sở; Hòa giải các sự việc mâu thuẩn về hôn nhân gia đình; Hòa giải các sự việc mâu thuẩn trong sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra các học viên được tiếp thu một số nội dung về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 và Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Tại lớp tập huấn báo cáo viên đã lồng ghép truyền đạt những nguyên tắc, cách thức tổ chức hoạt động hòa giải, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ hòa giải và hòa giải viên.  

Qua lớp tập huấn này trang bị cho cán bộ công chức Tư pháp -Hộ tich và các hòa giải viên ở cơ sở những kiến thức pháp luật cần thiết để vận dụng linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đông, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền những chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước trong cộng đồng dân cư./.

 

Trọng Quốc (P. Tư pháp)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 449