Tìm kiếm thông tin
Quyết định công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/10/2018

Ngày 19/10/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2337/ QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 3106/QĐ-UBND ngày  06/12/2016, 2245/QĐ-UBND ngày  28/9/2017, 2315/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, 843/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.830