Tìm kiếm thông tin
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 09/11/2018

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã công bố thủ tục hành chính trước đây trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp gồm:

I.

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

1.

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

2.

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

II.

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

1.

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2.

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3.

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4.

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

III.

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

IV.

Lĩnh vực chứng thực

1.

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

4.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

5.

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

6.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

7.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

8.

Chứng thực di chúc

9.

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10.

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

V.

Lĩnh vực Hộ tịch

1.

Đăng ký khai sinh

2.

Đăng ký kết hôn

3.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5.

Đăng ký khai tử

6.

Đăng ký khai sinh lưu động

7.

Đăng ký kết hôn lưu động

8.

Đăng ký khai tử lưu động

9.

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

12.

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

13.

Đăng ký giám hộ

14.

Đăng ký chấm dứt giám hộ

15.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

16.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17.

Đăng ký lại khai sinh

18.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

19.

Đăng ký lại kết hôn

20.

Đăng ký lại khai tử

21.

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

22.

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

23.

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

VI.

Lĩnh vực nuôi con nuôi

1.

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3.

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.217
Truy câp hiện tại 3.732