Tìm kiếm thông tin
Công bố Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc công bố Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Trà

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.823