Tìm kiếm thông tin
Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo ATTT trên môi trương mạng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 15/11/2018

Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trương mạng  trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Trà

 

Mục đích, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

1.Giảm thiểu được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan.

2. Đảm bảo tính đồng bộ, tập trung, an toàn, bảo mật, khai thác có hiệu quả và phục vụ tốt cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã.

  3.Việc quản lý và sử dụng hệ thống mạng WAN của tỉnh với mạng CPNet và triển khai Internet tập trung tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường được thực hiện đúng quy định, an toàn.

4.Nâng cao khả năng chủ động trong việc xử lý các sự cố trên hệ thống mạng diện rộng tỉnh, mạng CPNet và Internet tập trung.

5.Đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng diện rộng của tỉnh. Giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng diện rộng của tỉnh. Đảm bảo khả năng quản lý các thông tin trao đổi trong hệ thống mạng diện rộng tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 481