Tìm kiếm thông tin
Hương Trà những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 19/11/2018

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Vì vậy trong thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Hương Trà có nhiều chuyển biến tích cực. Để tổ chức triển khai hiệu quả, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để đẩy mạnh công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng, vùng miền. Các ngành, các cấp đã tích cực phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực, đa dạng vì vậy công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

 

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu UBND thị xã Hương Trà tổ chức 06 Hội nghị triển khai các văn bản luật cho gần 562 lượt cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã với những nội dung như: Bộ Luật hình sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Luật Quy hoạch; Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng và Luật Lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Luật tố cáo và Luật tiếp cận thông tin…  UBND thị xã cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn thị xã Hương Trà (gọi tắt đề án 452) với các nội dung Quyền dân sự, chính trị trong pháp luật về tiếp cận thông tin và một số Quyền dân sự, chính trị đặc thù đối với phụ nữ. Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tổ chức được 64 Hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp luật với 3.520 lượt người tham dự. Ngoài ra, Phòng Tư pháp thị xã cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức cấp phát tài liệu Quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quy định về quyền, nghĩa vụ và một số chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật; quy định về quyền và nghĩa vụ an toàn, vệ sinh lao động của người lao động; quy định về một số biên pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các tài liệu phổ biến với nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân cho các cơ quan và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã. Các hình thức PBGDPL truyền thống như: hội nghị, tọa đàm, tập huấn, cấp phát miễn phí tài liệu tuyên truyền tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà cũng tổ chức hội nghị hưởng ứng “ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai, phổ biến bộ luật tố cáo và bộ luật tố tụng hình sự… Bên cạnh đó để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã, các đơn vị, địa phương đã đa dạng hóa các hình thức PBGDPL như: phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa giả định, hội thi tuyên truyền pháp luật... Đài Truyền thanh từ thị xã đến các xã phường đều đưa tin kịp thời các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, đồng thời sản xuất chuyên mục tìm hiểu pháp luật hàng tuần. Trang thông tin điện tử của thị xã và các xã phường đều đăng tải các văn bản pháp luật và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới.

Công tác tổ chức, củng cố, kiện toàn và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật thị xã, tuyên truyền viên, Tổ hoà giải từ thị xã đến các xã, phường luôn được chú trọng. Đến nay, toàn thị xã có 24 báo cáo viên pháp luật cấp thị xã và 183 tuyên truyền viên, 139 tổ hòa giải cơ sở với 867 hòa giải viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đội ngũ tuyên truyền viên đã tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận tổ dân phố, thôn, xóm thông qua nhiều hình thức lồng ghép qua các buổi họp, thông qua các chương trình dự án, thông qua việc tổng hợp các thông tin pháp luật để phát qua hệ thống đài truyền thanh ở xã, phường, thông qua việc trợ giúp pháp lý, thực hiện công tác chuyên môn…Các tổ hòa giải ở cơ sở đã chủ động kịp thời hòa giải các tranh chấp nhỏ trong thôn, xóm, khu vực dân cư, chủ yếu là liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình và các tranh chấp dân sự nhỏ khác…

Với nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng đã góp phần làm cho nhận thức của cán bộ, nhân dân đặc biệt là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa về pháp luật được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, nhân dân tôn trọng và chấp hành pháp luật, biết sử dụng pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và bảo vệ lợi ích của xã hội. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 421