Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Ngày cập nhật 28/11/2018

Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

 

Theo Quyết định, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị xã Hương Trà năm 2018 để làm cơ sở công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng số hộ nghèo 1.129 hộ, 2.765 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo 3,80 %

Tổng số hộ cận nghèo 1.394 hộ, 4.812 nhân khẩu; tỷ lệ hộ cận nghèo 4,69 %

(Có danh sách các đơn vị kèm theo).

Chế độ chính sách đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.283.249
Truy câp hiện tại 1.852