Tìm kiếm thông tin
Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường
Ngày cập nhật 02/12/2018

Sau một thời gian triển khai thử nghiệm hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trong 3 ngày 23, 24, 25/11/2018, UBND 14 phường xã còn lại trên địa bàn thị xã Hương Trà đã đồng loạt tổ chức lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường. Đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường của 16/16 xã phường thuộc thị xã đã khai trương và đưa vào hoạt động ổn định.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, phường được trang bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử, được kết nối liên thông với UBND thị xã, sở, ban, ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Theo đó, các công chức sẽ thực hiện trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung đúng theo quy trình của tỉnh, từ việc tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có nhiệm vụ hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản, số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu và thực hiện quy trình giải quyết công việc trên phần mềm xử lý dịch vụ công… Mục tiêu hướng đến là rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo tỷ lệ giải quyết đúng hẹn trên 95% tại các phường, xã. 100% thủ tục liên thông đúng hạn đối với các thủ tục hành chính có thực hiện quy trình liên thông.

Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nâng cao năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.864.493
Truy câp hiện tại 175