Tìm kiếm thông tin
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị giáo dục pháp luật
Ngày cập nhật 02/12/2018

Ngày 24/11/2018, tại hội trường Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Hương Trà, TTYT thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị giáo dục pháp luật quý III năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc TTYT. Thành phần tham gia quán triệt hơn 100 cán bộ viên chức các khoa, phòng và trưởng TYT xã, phường.

 

Khai mạc hội nghị đồng chí Lê Đình Thao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT đã trình bày tình hình an ninh tật tự trên địa bàn trong thời gian qua và quán triệt toàn thể cán bộ viên chức luôn chấp hành chủ trương của đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước và chấp hành tốt tại nơi cư trú. Đồng chí Lê Đức Thịnh trình bày Luật khiếu nại, tố cáo 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; và nội dung một số Chỉ thị và Quyết định như:

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe và một số nội dung khác.

Thông qua hội nghị lần này giúp cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan, cán bộ viên chức các khoa, phòng và trưởng TYT xã, phường.nắm rõ các quy định nói trên, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.

 

Tăng Phái
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.596
Truy câp hiện tại 4.766