Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc chuyển giao thành quả của Dự án Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác tài chính giai đoạn 2007-2012 cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng
Ngày cập nhật 12/12/2018

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc chuyển giao thành quả của dự án Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác tài chính giai đoạn 2007-2012 với tổng nguyên giá: 8.390.712.201 đồng; giá trị còn lại: 0 đồng, cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng; cụ thể như sau:

 

TT

Tên đơn vị

Tổng giá trị (đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

Sở Tài chính

3.579.939.214

0

2

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang

148.621.859

0

3

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang (20 xã, thị trấn)

441.419.973

0

4

Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hương Trà

174.832.358

0

5

UBND các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà (16 xã, phường)

353.135.979

0

6

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Lộc

158.232.058

0

7

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc (18 xã, thị trấn)

397.277.976

0

8

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông

189.948.149

0

9

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông (11 xã, thị trấn)

242.780.985

0

10

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phong Điền

148.410.390

0

11

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền (16 xã, thị trấn)

353.135.978

0

12

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới

148.357.523

0

13

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới (21 xã, thị trấn)

463.490.972

0

14

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quảng Điền

171.871.796

0

15

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền (11 xã, thị trấn)

242.780.985

0

16

Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Huế

143.084.548

0

17

UBND các phường thuộc thành phố Huế (27 phường)

595.916.964

0

18

Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hương thủy

172.622.510

0

19

UBND các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy (12 xã, phường)

264.851.984

0

 

Tổng Cộng

8.390.712.201

0

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 489