Tìm kiếm thông tin
Kết quả công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan phường Hương Xuân năm 2018.
Ngày cập nhật 03/01/2019

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân cho biết năm 2018 công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Trong năm đã xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch số về cải cách hành chính; về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường. Đã đưa vào hoạt động phần mềm Dịch vụ công tập trung của tỉnh theo Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại. Duy trì thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đã thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 sang ISO 9001:2015 tại cơ quan phường. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân được thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Duy trì tốt công tác tiếp công dân vào ngày thứ Năm hàng tuần. Về công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết kiến nghị của công dân, tổ chức được UBND phường đã thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên liên tục trong năm đã tổ chức 01 đợt rà soát đối với hệ thống văn bản được ban hành từ cuối năm 2017 đến nay, kết quả có 03 văn bản Nghị quyết của HĐND hết hiệu lực thi hành, UBND phường đã ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND phường ban hành hết hiệu lực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường được thực hiện khá, tốt đảm bảo yêu cầu trong công tác. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và được kết nối mạng; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã như hệ thống xác thực tập trung sso.thuathienhue.gov.vn. Đội ngũ cán bộ, công chức phường được trẻ hóa, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trong công tác, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ trên địa bàn phường.

Với những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của phường, đã giúp cho người dân, các tổ chức, đơn vị đến giao dịch rất hài lòng trong việc giải quyết hồ sơ nhanh, gọn, hiệu quả và thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức phường/.

 

Viết Hồng - Phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.137
Truy câp hiện tại 164