Tìm kiếm thông tin
Huỷ bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 05/01/2019

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Danh mục thủ tục hành chính bị huỷ bỏ gồm:

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQLPL quy định nội dung sửa đổi,

bổ sung, thay thế, hủy bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-TTH-272068–TT

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đấu thầu

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2

T-TTH-272068–TT

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

Tổng cộng: 01 lĩnh vực với 02 TTHC

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.922.462
Truy câp hiện tại 350