Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.106.898
Truy câp hiện tại 89