Tìm kiếm thông tin
Công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 53/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT.Huế gồm 11 lĩnh vực hoạt động với 162 TTHC:

 

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 65 TTHC

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội: 08 TTHC

3. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX): 19 TTHC

4. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 29 TTHC

5. Lĩnh vực đấu thầu: 11 TTHC

6. Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: 07 TTHC

7. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 01 TTHC

8. Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 12 TTHC (trong đó có 04 TTHC do UBND tỉnh ban hành)

9. Lĩnh vực cho phép sử dụng thẻ ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân APEC): 01 TTHC (do UBND tỉnh ban hành)

10. Lĩnh vực đầu tư xây dựng: 04 TTHC (do UBND tỉnh ban hành)

11. Lĩnh vực đầu tư không xây dựng: 05 TTHC (do UBND tỉnh ban hành)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 940