Tìm kiếm thông tin
Hương Trà triển khai công tác Cải cách hành chính – Nội vụ năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Chiều ngày 22/1/2019, UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức tại hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính – Nội vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Duy Tuyến – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã. Ông Lê Hồng Thắng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Xuân Thạnh – Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã chủ trì hội nghị.

 

Năm 2018, theo kế hoạch Hương Trà có 27 nhiệm vụ về CCHC phải thực hiện, đến nay, thị xã đã hoàn thành 26/27 nhiệm vụ, đạt 96,30%. Trong năm, công tác CCHC trên địa bàn có nhiều chuyển biến đáng kể, hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường từng bước đi vào nề nếp, giảm số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn, thời gian giải quyết hồ sơ từng bước được rút ngắn. Cụ thể, TTHCC thị xã đã tiếp nhận trên 7.400 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 90%. Bộ phận TN&TKQ các xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 142 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng mail công vụ đạt trên 85%... Công tác nội vụ năm qua của thị xã cũng đạt được nhiều kết quả trong việc tham mưu, phối hợp với UBND thị xã và các phòng ban liên quan trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng... Năm 2019, Hương Trà tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận TN&TKQ hiện đại; rà soát xây dựng, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quản lý theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 941