Tìm kiếm thông tin
Trung tâm GDNN-GDTX ban hành kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019
Ngày cập nhật 31/01/2019

Vừa qua, trung tâm GDNN-GDTX Hương Trà ban hành kế hoạch số 20/KH-GDNN-GDTX ngày 28/01/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 với mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2019 nhằm phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) và cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị hằng năm. Tăng cường phát triển, tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của UBND thị xã; đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính nhằm thúc đẩy việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai trong năm 2019, gồm:

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: duy trì và cập nhật thông tin cho Kiến trúc Chính quyền điện tử của UBND thị xã; Tiếp tục tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản tích hợp trên trang điều hành tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị. Mở rộng, triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử qua phần mềm với UBND thị xã. Khai thác sử dụng hệ thống mail công vụ cuả CBGV, nhân viên trong đơn vị.

Về phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường công tác nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về CNTT do cấp trên tổ chức

Về phát triển Hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp các mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan, đơn vị, bổ sung thiết bị tin học (máy tính, máy in, …) đảm bảo 100% cán bộ công chức có máy tính làm việc và kết nối internet băng rộng phục vụ công việc; Tiếp tục triển khai hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; Cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền cho 100% các máy được cấp cho cán bộ giáo viên, nhân viên

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho giáo viên để đạt hiệu quả cao trong dạy học. Đảm bảo 100% các tiết dạy thao giảng đều có ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Huyền Chi - TTGDNN GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 356