Tìm kiếm thông tin
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngày 04  tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 519 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Cụ thể nội dung và các bước thực hiện:

Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm; 

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 60 ngày (trước ngày 30/11 hàng năm)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch.

Lệ phí:  Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.625
Truy câp hiện tại 4.778