Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 25/12/2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3020/KH-UBND về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.269.221
Truy câp hiện tại 4.606