Tìm kiếm thông tin
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 08 tháng 4  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

1) Luật Bình đẳng giới năm 2006;

2) Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;.

3) Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

4) Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế.

 

 

Đính kèm nội dung cụ thể Thủ tục hành chính

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.490
Truy câp hiện tại 4.742