Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày cập nhật 14/06/2019

Ngày 30  tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND tỉnh; Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đó đối với cấp xã, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được đính kèm chi tiết

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.819.017
Truy câp hiện tại 4.885