Tìm kiếm thông tin
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC cấp huyện
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC cấp huyện.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.044.895
Truy câp hiện tại 949