Tìm kiếm thông tin
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
15261 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1172/BC-UBND17/05/201917/05/2019V/v tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
1166/UBND-QLÐT17/05/201917/05/2019V/v triển khai Thông báo 174/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
151/SY-UBND17/05/201917/05/2019V/v triển khai Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
150/SY-UBND17/05/201917/05/201917/05/2019
1165/UBND-QLÐT17/05/201917/05/2019V/v góp ý Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
1178/UBND-DT17/05/201917/05/2019Về việc hướng dẫn đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc
1171/BC-UBND17/05/201917/05/2019Báo cáo giám sát công tác quản lý Quy hoạch đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1160/UBND-KT16/05/201916/05/2019Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hói giáp ranh giữa xã Hương Vinh và phường Hương Sơ
437/QÐ-HÐBC16/05/201916/05/2019V/v thành lập Ban Giám khảo bình chọn dản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà năm 2019
147/SY-UBND16/05/201916/05/2019Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020
1162/BC-UBND16/05/201916/05/2019Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2019 và kế hoạch chuyển đổi đến năm 2020
434/QÐ - UBND15/05/201915/05/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00-Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
1137/UBND-KT15/05/201915/05/2019V/v góp ý xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh năm 2019.
1153/TTr-UBND15/05/201915/05/2019Về việc hỗ trợ kinh phí để triển khai dự án xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00-Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
421/QÐ - UBND14/05/201914/05/2019Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra việc thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã Hương Bình
1125/UBND-TNMT14/05/201914/05/2019V/v tăng cường lực lượng tập trung xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép
1112/KH-UBND13/05/201913/05/2019Tổ chức thực hiện việc nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1119/TB- UBND13/05/201913/05/2019Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra
145/2019/SY-UBND13/05/201913/05/2019Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1116/KH-UBND13/05/201913/05/2019Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2010-2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 342