Tìm kiếm thông tin
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
15275 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
2056//UBND-VX08/08/201908/08/2019Về việc tăng cường kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính
2061/UBND-MT08/08/201908/08/2019Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 2061/UBND-MT ngày 08/8/2019 của Dự án “Đầu tư xây dựng Trường THPT Bình Điền (giai đoạn 2)”
2066/UBND-QLÐT08/08/201908/08/2019V/v kết quả rà soát đối tượng cho dự án tài trợ bởi GCF thông qua xây dựng nhà ở an toàn
832/QÐ - UBND08/08/201908/08/2019V/v giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTCP
833/QÐ - UBND08/08/201908/08/2019Về việc giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
830/QÐ - UBND07/08/201907/08/2019Về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội
831/QÐ - UBND07/08/201907/08/2019Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng bảo trợ xã hội
2048/BC-UBND07/08/201907/08/2019Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Hương Trà
2050/UBND-VP07/08/201907/08/2019Về việc giải quyết ý kiến phản ánh của công dân
821/QÐ - UBND07/08/201907/08/2019Miễn nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đối với ông Nguyễn Thế Anh
2041/UBND-CCHC06/08/201906/08/2019Công văn v/v giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật của ông, bà Nguyễn Việt - Trần Thị Lý
2046/BC-UBND06/08/201906/08/2019BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
2030/UBND-VPÐPNTM06/08/201906/08/2019V/v khẩn trương hoàn thiện báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020
2043/KH -UBND06/08/201906/08/2019KẾ HOẠCH Về khảo sát để lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
1165/UBND-QLÐT17/05/201917/05/2019V/v góp ý Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
1178/UBND-DT17/05/201917/05/2019Về việc hướng dẫn đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc
1171/BC-UBND17/05/201917/05/2019Báo cáo giám sát công tác quản lý Quy hoạch đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1172/BC-UBND17/05/201917/05/2019V/v tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
1166/UBND-QLÐT17/05/201917/05/2019V/v triển khai Thông báo 174/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
151/SY-UBND17/05/201917/05/2019V/v triển khai Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.044.895
Truy câp hiện tại 972