Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
18039 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
3715/UBND-VP13/10/202113/10/2021V/v cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên
3718/UBND-TP13/10/202113/10/2021V/v Củng cố, kiện toàn Báo cáo viên pháp luật thị xã
3719/UBND-QLÐT13/10/202113/10/2021Về việc xin tạm hoãn tháo dỡ công trình tạm
3726/BC-UBND13/10/202113/10/2021BÁO CÁO Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
3729/UBND-KT13/10/202113/10/2021Về việc tổ chức tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
3730/TB -UBND13/10/202113/10/2021THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc Liên quan việc chấp hành Quyết định số 564/QĐ-KPHQ ngày 05/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
3720/UBND-TCKH13/10/202113/10/2021Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2021-2022
1368/QÐ - UBND13/10/202113/10/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà
2/2021/QÐ-UBND13/10/202113/10/2021QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
3717/UBND-NV13/10/202113/10/2021V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 9190/UBND-NV ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh
1369/QÐ - UBND13/10/202113/10/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
1366/QÐ - UBND13/10/202113/10/2021QĐ Điều động bà Hoàng Thị Bích Thủy, Kế toán viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà đến nhận công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà
1365/QÐ - UBND13/10/202113/10/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
3727/UBND-LÐTBXH13/10/202113/10/2021V/v báo cáo số lượng công dân địa phương đang làm ăn, sinh sống tại Lào
1364/QÐ - UBND13/10/202113/10/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn thị xã Hương Trà
3953/UBND-KT13/10/202113/10/2021V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
3710/UBND-KT12/10/202112/10/2021V/v đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
3711/UBND-KT12/10/202112/10/2021V/v triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn
3714/DS-UBND12/10/202112/10/2021DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM CCHC CẤP XÃ
3713/UBND-QLÐT12/10/202112/10/2021V/v đề nghị hỗ trợ can thiệp giải quyết việc ký quỹ hoàn trả đường công vụ phục vụ thi Gói thầu xây lắp 08 (Km69+00 ÷ Km78+00) dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường bộ Cao tốc
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.667.002
Truy câp hiện tại 2.951