Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình, đề tài ứng dụng KHCN
Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên -Môi trường và UBND xã Hương Toàn tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bún tươi Vân Cù” của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phú và Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử  
Thực hiện Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà năm 2021; Ngày 08 và 09/6/2021, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà đã tiến hành rà soát hồ sơ, họp chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà năm 2021.  
Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên -Môi trường và UBND xã Bình Tiến tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ” của hộ kinh doanh Nguyễn Chí Phước.  
Chiều ngày 03/12/2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường và UBND xã Hương Vinh tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mì sợi khô” của Hộ kinh doanh Đặng Đình Thái.  
Chiều ngày 01/12/2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên -Môi trường và UBND xã Hương Vinh tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả cưa xẻ gỗ” của hộ kinh doanh Trần Văn Vinh.  
1. Thông tin chung: 1.1. Đơn vị thực hiện đề án: - Người đại diện:    Phạm Viết Tiển   -  Chức vụ:  Chủ cơ sở - Địa chỉ: TDP Xuân Tháp, phường Hương Xuân, TX. Hương Trà, tỉnh T.T.Huế.  
Sáng ngày 30/9/2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường và UBND phường Hương Xuân tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất dăm gỗ” của hộ kinh doanh Phạm Viết Tiển.  
Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết đinh số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Chuyển giao kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho nông hộ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế” với các nội dung sau:  
1. Thời gian thực hiện: 06 tháng (Từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020).  
1. Thời gian thực hiện: 08 tháng (Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020). Thuộc Chương trình: Dự án KHCN cấp cơ sở 2019  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.325