Tìm kiếm thông tin
Báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/04/2019

Dự án “ Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” được chính phủ Việt Nam vay vốn của Ngân hàng thế giới để đầu tư nâng cao an toàn đập, cơ sở hạ tầng liên quan đập trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của cộng đồng vùng hạ du  theo Nghị định 72 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập ở Việt Nam..

 

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế 239 hồ đập để chủ động đảm bảo lượng nước tưới chủ động cho hơn 90% diện tích trồng trọt và tiêu úng cho 8000 ha lúa. Hiện nay có 53/56 hồ đến thời hạn kiểm định nhưng chưa thực hiện được do thiếu nguồn kinh phí thực hiện. Tình trạng xuống cấp của hệ thống đầu mối ở các hồ chứa cùng với sự không phù hợp quy mô công trình do sự thay đổi điều kiện khí hậu, thảm thực vật lưu vực... tạo nên những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa rất lớn đến an toàn của hồ.

Nhằm chủ động lượng nước tưới phục vụ canh tác trên địa bàn tỉnh cần phải có nguồn lực để sữa chữa, kiên cố hóa thân đập, các hạng mục công trình hồ chứa đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành, do đó Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên  Huế” được đề xuất thực hiện.

Các hạng mục xây dựng của Tiểu dự án được thực hiện tại 9 hồ thuộc các xã/phường Thủy Phù, Thượng Nhật, Hương Vân, Phong An, Phú Bài, Hương Phú, Hương Thọ, Phong Xuân, Thủy Phương thuộc 2 huyện (Nam Đông, Phong Điền), 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà), với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa kiên cố hóa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cụ thể cho dân cư  và hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

Mục tiêu của dự án là  Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp hồ chứa, Cung cấp nước để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Các mục tiêu cụ thể cho từng hồ :

+ Hồ Phú Bài 2: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho cho 106ha lúa vụ Đông Xuân và 306ha lúa  vụ hè thu và một số cây công nghiệp ngắn ngày và phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ và trên sông Phú Bài

+ Hồ Tà Rinh: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 09 ha lúa hai vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ.

+ Hồ Cừa: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 12 ha tưới tự chảy, tạo nguồn cho 45 ha lúa 2 vụ khác và 13 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Phụ Nữ: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 25 ha lúa hai vụ và 8 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Ba Cửa: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 30 ha lúa hai vụ và 5 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Ka Tư: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 13,6 ha lúa hai vụ và 11 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Khe Rưng: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 45 ha lúa hai vụ và 12 ha hoa màu.

+ Hồ Cây Cơi: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 18 ha lúa hai vụ và 07 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Năm Lăng: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, tạo nguồn, cân bằng sinh thái và cải thiện đời sống nông dân.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.105