Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt dự án trồng Bưởi da xanh năm 2019
Ngày cập nhật 27/05/2019

Ngày 14/5/2019, UBND thị xã ban hành quyết định số 418/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2019 (hướng đến phát triển sản phẩm OCOP) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

 

Theo quyết định Phê duyệt Dự án trồng Bưởi da xanh thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2019 (hướng đến phát triển sản phẩm OCOP) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của các đơn vị như sau:

- Chủ trì dự án: Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

- Quy mô: 10ha.

- Địa điểm triển khai: xã Bình Thành (2ha), Hương Bình (8ha)

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2019-6/2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 585.400.000 đồng. Trong đó

+  Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM: 150.000.000 đồng.

+  Nguồn dân tự đóng góp:  435.400.000 đồng.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 201