Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Tuyen truyền-VBPL
Vụ Hè Thu 2020, toàn thị xã gieo cấy khoảng 3.000ha (trong đó cấy 43ha), đến nay đã trổ khoảng 2.800ha, diện tích còn lại đang tiếp tục trổ. Qua điều tra theo dõi trên đồng ruộng, các đối tượng sâu bệnh hại như nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn,… tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt rầy nâu đang phát sinh gây hại gia tăng về mật độ và diện phân bố, diện tích nhiễm 300 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, nơi cao 1.500- 3.000 con/m2 (Hương Phong, Hương Văn,...) có khả năng sẽ gây cháy chòm trong thời gian tới nếu công tác kiểm tra phát hiện, phòng trừ không kịp thời; rầy giai đoạn trứng, tuổi 1-2, mật độ trứng 1-3 ổ/dảnh, nơi cao 5-7 ổ/dảnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, ruộng lúa dày, ẩm độ đồng ruộng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu tiếp tục nở, tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại nặng cục bộ trên đồng ruộng.  
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020) - Nhà lãnh đạo có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Nhà ngoại giao tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, Ban Tuyên giáo Thị ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành
Hàng năm có rất nhiều tai nạn đuối nước xảy ra, cướp đi nhiều sinh mạng. Đặc biệt tỉ lệ tử vong do đuối nước ở lứa tuổi trẻ em là nhiều nhất.  
Vụ Hè Thu 2020, toàn thị xã gieo cấy khoảng 3.000 ha lúa, hiện nay lúa đã trổ khoảng 20 ha, đại trà đang giai đoạn làm đòng- chuẩn bị trổ, nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Do điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài nên một số diện tích lúa bị khô hạn, thiếu nước tưới ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa. Dự báo từ nay đến cuối vụ, diện tích có khả năng bị khô hạn, thiếu nước khoảng 235 ha.  
Ngày 08 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 1645 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 với các nội dung chủ yếu như sau:  
Thực hiện Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1169/STNMT-MT ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Để triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt một cách hiệu quả, thiết thực, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau:  
Thực hiện quyết định số 600 /QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thị xã về việc  phê duyệt các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.480.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 2020 để phân bổ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Đính kèm danh sách).  
Theo kết quả thực hiện đề tài ‘Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và Công văn số 244/ TTBVTV-BVTV của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn quy trình phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa như sau:  
Thực hiện công văn số 229/TTBVTV-BVTV của Chi cục TT-BVTV TTHuế ngày 18/6/2020. Trung tâm DVNN thị xã Hương Trà đã có Công văn số  158/TTDVNN-NN về việc tăng cường chỉ đạo quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ Hè thu 2020 như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 382