Tìm kiếm thông tin
Hội LHPN thị xã Hương Trà triển khai chỉ thị 21-CT/TW và tập huấn bình đằng giới
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội LHPN thị xã Hương Trà triển khai chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và tập huấn bình đằng giới.

 

Đến tham dự hội nghị triển khai chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và tập huấn bình đằng giới có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên cơ quan Hội LHPN thị xã và gần 50 đại biểu là các chị Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN các xã, phường.

Tại buổi triển khai chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới thường trực Hội LHPN thị xã đã chỉ ra 5 nhiệm vụ cơ bản của chỉ thị 21đó là Nâng cao nhận thức; hoàn thiện luật pháp, chính sách, đảm bảo tính thực thi của hệ thống luật pháp, chính sách đối với phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; về công tác cán bộ nữ; xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh, là nòng cốt trong công tcs phụ nữ. Chỉ ra những điểm mới của chị thị 21. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp thực hiện chỉ thị 21-CT/TW.

Đồng thời thường trực Hội LHPN thị xã tập huấn bình đẳng giới. Theo chương trình lớp tập huấn, báo cáo viên sẽ trao đổi 7 nội dung: các khái niệm giới tính và giới; Nhu cầu giới; Phân công lao động theo giới; vai trò giới, các vấn đề giới; bình đẳng giới (Bình đẳng về cơ hội tham gia, trong hưởng thụ, về quyền lực và địa vị xã hội, bình đẳng trong nhìn nhận và đánh giá, công bằng giới. Thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bình đẳng giới. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác Hội. Giảm khoảng cách giới tính và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về BĐG trong thời gian đến.

Thông qua buổi tập huấn các học viên đã nắm thêm các kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các học viên, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ.

 

Trần Thị Hồng - Hội LHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 916