Tìm kiếm thông tin
Làm tốt công tác chăm lo Chính sách xã hội tại phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 05/01/2019

Trong năm 2018 nhân các dịp Lễ, Tết UBND phường Hương Xuân đã tiếp nhận, trao quà kịp thời cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bao gồm 1.283 suất với số tiền 297.900.000đ. Tổ chức các hoạt động Gặp mặt đối tượng chính sách, thắp lửa truyền thống tại nghĩa trang liệt sỹ; nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 đã tiếp nhận và trao 318 xuất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 70.700.000đ. Phối hợp với cấp trên thực hiện việc chi trả kinh phí điều dưỡng tại gia đình cho 25 đối tượng chính sách với tổng số tiền 26,64 triệu đồng. Trong năm, toàn phường đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước BMVNAH cho 01 mẹ, nâng tổng số Mẹ VNAH trên địa bàn lên 45 mẹ; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập 03 trường hợp, nâng tổng số đối tượng được tặng thưởng Huân chương độc lập lên 10 trường hợp. Triển khai sửa chữa nhà ở cho 28 hộ gia đình chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, hiện đã có 24 hộ thực hiện hoàn thành.

 

Về công tác Bảo trợ xã hội: Đã họp xét thông qua 33 hồ sơ xác định dạng tật và mức độ khuyết tật và đã được cấp trên giải quyết chế độ trợ cấp hành tháng cho 16 trường hợp đủ điều kiện. Tiếp nhận và cấp phát 11 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ Hàn Quốc và 1,25 tấn gạo của tỉnh Savanakhet – Lào cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai năm 2017. Đã triển khai việc rà soát, bổ sung đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt của dự án hợp phần 1-Hỗ trợ xây dựng nhà chống chịu bão, lụt thuộc dự án do Qũy khí hậu xanh (GCF) tài trợ với 08 trường hợp. Thực hiện công tác điều tra, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Kết quả có 102 hộ cận nghèo, 74 hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn với số hộ nghèo 70 hộ, chiếm tỷ lệ 3,54%, 125 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,33%. Đã vận động các hộ gia đình trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, ước năm 2018 có 8.580/9.327 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 92%.

Triển khai rà soát, tổng hợp thông tin lao động năm 2018 với tổng số lao động tham gia làm việc là 5.951 người, số lao động qua đào tạo là 3.354 người, chiếm tỷ lệ 56,6%, số lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp là 4.504 lao động, chiếm tỷ lệ 75,7%. Trong năm đã giới thiệu 67 lao động tham gia vào các lớp đào tạo nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động  trên địa bàn, có 7 lao động tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nâng tổng số người tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài lên 32 lao động, mang lại thu nhập lớn cho gia đình, đồng thời góp phần cùng với chính quyền đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững/.

 

Viết Hồng - Phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.454
Truy câp hiện tại 3.784