Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc trợ giúp các đối tượng là hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 278.800.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn) từ nguồn dự phòng ngân sách thị xã bổ sung cho Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà để trợ giúp các đối tượng là Hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019.

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã phân bổ kinh phí cho Phòng Lao động - TB&XH thị xã Hương Trà.Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

PHỤ LỤC PHÂN BỔ:

TT

Đơn vị

Số hộ

Mức hỗ trợ

(200.000 đồng/hộ)

Tổng tiền

1

Tứ Hạ

30

200.000

6.000.000

2

Hương Vân

72

200.000

14.400.000

3

Hương Văn

12

200.000

2.400.000

4

Hương Xuân

125

200.000

25.000.000

5

Hương Chữ

114

200.000

22.800.000

6

Hương An

101

200.000

20.200.000

7

Hương Hồ

90

200.000

18.000.000

8

Hương Toàn

163

200.000

32.600.000

9

Hương Vinh

80

200.000

16.000.000

10

Hương Phong

135

200.000

27.000.000

11

Hải Dương

85

200.000

17.000.000

12

Hương Thọ

90

200.000

18.000.000

13

Bình Thành

75

200.000

15.000.000

14

Bình Điền

42

200.000

8.400.000

15

Hương Bình

21

200.000

4.200.000

16

Hồng Tiến

159

200.000

31.800.000

Tổng cộng

  1.394

 

278.800.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 322