Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2018
Ngày cập nhật 15/02/2019

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà để làm căn cứ hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2018 cụ thể như sau:

 

- Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập được hỗ trợ tiền điện: 1.233  hộ, với số tiền: 170.154.000 đồng.

- Tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện: 161 hộ, với số tiền: 21.206.000 đồng. Chi tiết như sau:

BẢNG TỔNG HỢP HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ IV NĂM 2018

 

 

STT

Đơn vị

Số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số tiền điện hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Số tiền điện hỗ trợ hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Tổng số tiền hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Ghi chú

 
 
 

1

 Bình Điền

24

3.312.000

5

828.000

29

4.140.000

 

 

2

 Bình Thành

66

9.108.000

4

414.000

70

9.522.000

 

 

3

 Hải Dương

76

10.488.000

 

 

76

10.488.000

 

 

4

 Hồng Tiến

33

4.554.000

 

 

33

4.554.000

 

 

5

 Hương An

59

8.142.000

43

5.934.000

102

14.076.000

 

 

6

 Hương Bình

27

3.726.000

 

 

27

3.726.000

 

 

7

 Hương Chữ

114

15.732.000

62

8.556.000

176

24.288.000

 

 

8

 Hương Hồ

95

13.110.000

 

 

95

13.110.000

 

 

9

 Hương Phong

136

18.768.000

 

 

136

18.768.000

 

 

10

 Hương Thọ

56

7.728.000

 

 

56

7.728.000

 

 

11

 Hương Toàn

125

17.250.000

12

828.000

137

18.078.000

 

 

12

 Hương Vân

95

13.110.000

 

 

95

13.110.000

 

 

13

 Hương Văn

75

10.350.000

3

414.000

78

10.764.000

 

 

14

 Hương Vinh

66

9.108.000

9

1.058.000

75

10.166.000

 

 

15

 Hương Xuân

105

14.490.000

20

2.760.000

125

17.250.000

 

 

16

 Tứ Hạ

81

11.178.000

3

414.000

84

11.592.000

 

 

Tổng cộng

1.233

170.154.000

161

21.206.000

1.394

191.360.000

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.838
Truy câp hiện tại 2.218