Tìm kiếm thông tin
Hương Trà tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019
Ngày cập nhật 21/02/2019

Ngày 07/01/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà ban hành Hướng dẫn số 52-HD/BTG về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trọng năm 2019. 

Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ thị xã, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thị xã thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa quê hương, đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

Theo đó, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 cần tuyên truyền sâu rộng bao gồm: kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). Đối với kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần cần tuyên truyền, giáo dục bao gồm: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019), Trưởng Ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 -04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng; kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2019); kỷ niệm 99 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 -04/10/2019). Đối với các ngày lễ quốc tế cần tuyên truyền, giáo dục bao gồm: kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2019); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2019); kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820-28/11/2019)… Ngoài ra, còn có kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác đó là: Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979-07/01/2019); 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/03/1959-03/03/2019); 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989-03/03/2019) và 55 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế (15/12/1964-15/12/2019); 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 -02/9/2019); 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)…

Hướng dẫn cũng yêu cầu cấp ủy các cấp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền. Các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy: xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tới các hoạt động tuyên truyền, nhất là các phương tiện cổ động trực quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,… Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các dịp kỷ niệm; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài Truyền thanh thị xã, Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã và của các cơ quan đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.819.001
Truy câp hiện tại 4.876