Tìm kiếm thông tin
Tình hình tặng quà nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)
Ngày cập nhật 02/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Phòng LĐ-TB&XH thị xã báo cáo kết quả thăm tặng quà của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã và các xã, phường trên địa bàn thị xã như sau:

 

1. Tổng số suất quà

Với 3.409 suất quà, số tiền:  646.800.000 đồng

2. Phân quà theo các cấp

- Quà Chủ tịch nước

Tổng số: 1.940 suất, số tiền: 392.200.000 đồng

Trong đó:

+Đối tượng mức quà 400.000đồng/suất: 21 suất , số tiền:  8.400.000đồng

+Đối tượng mức quà 200.000đồng/suất: 1.919 suất, số tiền: 383.800.000 đồng

Stt

Loại đối tượng

Số người

Số tiền
1000đ

 
 

A

A. Mức quà 400.000 đồng/suất

21

8.400.000

 

1

Bà mẹ Việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

5

2.000.000

 

2

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

5

2.000.000

 

3

Thương binh, người hưởng chính sách  như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

5

2.000.000

 

4

Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2

400.000

 

5

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

4

1.600.000

 

B

B. Mức quà 200.000 đồng/suất

1919

       383.800.000  

 

1

Thương binh, người hưởng chính sách  như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

259

51.800.000

 

2

Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

85

17.000.000

 

3

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)

248

49.600.000

 

4

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (Có Quyết định trợ cấp thờ cúng 500.000 đồng/liệt sĩ hoặc đang hoàn thiện hồ sơ)

1281

256.200.000

 

5

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

46

9.200.000

 

 

TỔNG CỘNG (A+B)

                  1.940  

       392.200.000  

 

- Quà Lãnh đạo tỉnh

Tổng số:  02 suất, số tiền: 2.000.000đồng

(02 gia đình chính sách thuộc hộ nghèo)

- Quà Lãnh đạo thị xã

Tổng số:  20 suất, số tiền: 8.800.000 đồng

Trong đó:

+ Đối tượng chính sách tiêu biểu: 16 suất,  số tiền 4.800.000 đồng (300.000đ/suất).

+ Đối tượng gia đình chính sách hộ nghèo: 4 suất, số tiền 4.000.000 đồng (1.00.000đ/suất)

- Quà của các xã, phường

Tổng số: 1.447suất, số tiền: 243.800.000 đồng

Trong đó: các xã, phường trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa địa phương quản lý thực hiện.

TT

Đơn vị

Số suất quà

Số tiền

1

Hương Vân

47

9.400.000

2

Tứ Hạ

166

32.000.000

3

Hương Văn

177

17.700.000

4

Hương Xuân

25

5.000.000

5

Hương Toàn

173

25.950.000

6

Hương Phong

128

64.000.000

7

Hải Dương

18

36.000.000

8

Hương Vinh

105

10.500.000

9

Hương Chữ

306

15.300.000

10

Hương An

95

19.000.000

11

Hương Hồ

78

19.500.000

12

Hương Thọ

83

12.450.000

13

Hương Bình

5

1.000.000

14

Bình Thành

23

4.600.000

15

Bình Điền

18

3.800.000

16

Hồng Tiến

0

0

Tổng cộng:

1.447

243.800.000

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 4.307