Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lầnđối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam (đợt 2, năm 2019)
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 05 hồ sơ thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến (có danh sách kèm theo) với tổng kinh phí trợ cấp là 12.500.000 đồng 

         

Đvt: Đồng

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Hộ khẩu
thường trú

Số năm
được hưởng

Mức
trợ cấp

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

1

Phạm Thị Thương

1955

Xã Quảng Thái

Không xác định

2.500.000

2

Trần Thị Liễu

1956

Xã Quảng Thái

Không xác định

2.500.000

3

Nguyễn Thị Vinh

1953

Xã Quảng Thái

Không xác định

2.500.000

4

Hoàng Xuân Thả

1954

Xã Quảng Thái

Không xác định

2.500.000

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1

Nguyễn Thị Hạnh

1956

Phường Tứ Hạ

Không xác định

2.500.000

TỔNG CỘNG

12.500.000

Bằng chữ: Mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng./.

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 244