Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 18 thân nhân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 97.200.000 đồng (Chín mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 18 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.747
Truy câp hiện tại 85