Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 01 tháng  8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ghi chú

 
 
 

1

Nguyễn Duy Phúc

Thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh

Con

Nguyễn Dường

1925

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

 

 

2

Cao Thị Tuyết

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Cháu

Nguyễn Thị Chát

1935

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.318
Truy câp hiện tại 3.760